Sarah Jones

Cyn Llafur MP ar gyfer Croydon Central

@LabourSJ https://facebook.com/CroydonSarah

High Speed Rail

MPs have voted on funding and giving permission for a new high speed rail network, connecting at least London, Birmingham, the East Midlands, Sheffield, Leeds, and Manchester.

Photo: Jon Curnow

Sarah Jones voted for new high speed rail infrastructure

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

  • On 8 Rha 2021: Sarah Jones wedi pleidleisio in favour of the northern rail investment plan, including three new high speed rail lines and upgrades to existing lines. Show vote
  • On 15 Gor 2019: Sarah Jones was absent for a vote on High Speed Rail (West Midlands — Crewe) Bill — Third Reading — Phase 2a of HS2 — Fradley Wood to Crewe Show vote
  • On 30 Ion 2018: Sarah Jones was absent for a vote on High Speed Rail (West Midlands — Crewe) Bill — Second Reading — High Speed 2 Phase 2 — Fradley to Crewe Show vote

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Parliament (CC-BY 3.0)