Margaret Greenwood

Cyn Llafur MP ar gyfer Wirral West

@mgreenwoodww https://facebook.com/margaretgreenwoodww

Assisted Dying

There have been votes in Parliament on if it should be legal to assist terminally ill people who have decided they want to end their life.

Photo: Alba Palacios

Margaret Greenwood voted against allowing terminally ill people to be given assistance to end their life

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

  • On 11 Med 2015: Margaret Greenwood wedi pleidleisio against allowing a terminally ill person to be lawfully given assistance to end their life with the consent of the High Court. Show vote

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Parliament (CC-BY 3.0)