Colum Eastwood

Cyn Social Democratic and Labour Party MP ar gyfer Foyle

@columeastwood

Biodiversity

There have been votes in Parliament on conserving and enhancing biodiversity.

Colum Eastwood voted for improving biodiversity

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

Minor votes

  • On 20 Hyd 2021: Colum Eastwood was absent for a vote on Environment Bill — After Clause 106 — Habitats Regulations: Limits on Powers to Amend Show vote
  • On 26 Mai 2021: Colum Eastwood was absent for a vote on Environment Bill — New Clause 25 — Duty to Prepare a Tree Strategy for England Show vote

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0