Colum Eastwood

Cyn Social Democratic and Labour Party MP ar gyfer Foyle

@columeastwood

Civil Service Redundancy Payments

There have been votes in Parliament on introducing a cap on civil service redundancy payments.

Photo: Ministry of Defence

Colum Eastwood voted against capping civil service redundancy payments

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

  • On 30 Med 2020: Colum Eastwood wedi pleidleisio not to stop certain "public sector" bodies from generally making exit payments above £95,000 in connection with a person leaving employment or vacating office. Show vote

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0