Chris Williamson

Cyn Annibynnol MP ar gyfer Derby North

@derbychrisw https://facebook.com/chriswilliamsonmp

Heathrow Airport Expansion

There have been votes in Parliament on expanding Heathrow Airport by adding a third runway.

Chris Williamson voted against adding a third runway at Heathrow Airport

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

  • On 25 Meh 2018: Chris Williamson Fe wnaeth pleidleisio no ar Motion on National Policy Statement and New Runway Capacity Show vote

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Parliament (CC-BY 3.0)