Chris Williamson

Cyn Annibynnol MP ar gyfer Derby North

@derbychrisw https://facebook.com/chriswilliamsonmp

Military Action Against Group Known as ISIS, ISIL or Daesh

There have been votes in Parliament on whether the UK should take part in military action in Iraq and Syria against the group known as ISIS, ISIL or Daesh.

Photo: UK Ministry of Defence

Chris Williamson voted for military action against ISIL (Daesh)

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Parliament (CC-BY 3.0)