Chris Williamson

Cyn Annibynnol MP ar gyfer Derby North

@derbychrisw https://facebook.com/chriswilliamsonmp

Powers of the Scottish Parliament

There have been votes in Parliament on devolving powers to the Scottish Parliament. Specific subjects of these votes have ranged from giving the Scottish Parliament the ability to raise taxes to devolving powers and responsibility relating to the Maritime and Coastguard Agency in Scotland.

Photo: Mark Longair

Chris Williamson generally voted for transferring more powers to the Scottish Parliament

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

Minor votes

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Parliament (CC-BY 3.0)