Sarah Wollaston

Cyn Democratiaid Rhyddfrydol MP ar gyfer Totnes

@sarahwollaston https://facebook.com/drsarahwollaston

High Speed Rail

MPs have voted on funding and giving permission for a new high speed rail network, connecting at least London, Birmingham, the East Midlands, Sheffield, Leeds, and Manchester.

Photo: Jon Curnow

Sarah Wollaston generally voted for new high speed rail infrastructure

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.