Sarah Wollaston

Cyn Democratiaid Rhyddfrydol MP ar gyfer Totnes

@sarahwollaston https://facebook.com/drsarahwollaston

Removing Hereditary Peers from the House of Lords

There have been votes in Parliament on the removal of the hereditary peers from the House of Lords.

Photo: UK Parliament/Jessica Taylor

Sarah Wollaston consistently voted for removing hereditary peers from the House of Lords

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

Minor votes

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.