Dai Davies

Cyn Annibynnol MP ar gyfer Blaenau Gwent

Mass Retention of Communications Data

There have been votes in Parliament on if we should require the mass retention of information about communications (but not the content of those communications).

Photo: Bruno Cordioli

Dai Davies voted against requiring the mass retention of information about communications

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

  • On 17 Maw 2009: Dai Davies wedi pleidleisio against requiring public communications providers retain certain categories of communications data, which they generate or process, for a minimum period of 12 months. Show vote

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: Creative Commons Zero, Public Domain Dedication