Dai Davies

Cyn Annibynnol MP ar gyfer Blaenau Gwent

VAT Rate

There have been votes in Parliament on the rate at which Value Added Tax (VAT) is charged.

Photo: HM Treasury

Dai Davies voted against increasing the rate of VAT

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

  • On 17 Rha 2008: Dai Davies Fe wnaeth pleidleisio no ar Reduction of VAT from 17.5% to 15% Show vote

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: Creative Commons Zero, Public Domain Dedication