Martin Horwood

Cyn Democratiaid Rhyddfrydol MP ar gyfer Cheltenham

NHS Commissioning

There have been votes in Parliament on if GPs should buy services such as out of hours care, ambulance services and hospital care on behalf of their patients.

Photo: lydiashiningbrightly

Martin Horwood has never voted in a major vote about reforming the NHS so GPs buy services on behalf of their patients

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

Minor votes

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.