Martin Horwood

Cyn Democratiaid Rhyddfrydol MP ar gyfer Cheltenham

Undergraduate Tuition Fees - England

There have been votes in Parliament on the level of undergraduate tuition fees universities in England are permitted to charge students from the UK.

Photo: Adam Tinworth

Martin Horwood has never voted on raising England’s undergraduate tuition fee cap to £9,000 per year

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

  • On 9 Rha 2010: Martin Horwood was absent for a vote on University Tuition Fee Cap — Raise Upper Limit to £9,000 Per Year Show vote

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.