Alan Reid

Cyn Democratiaid Rhyddfrydol MP ar gyfer Argyll and Bute

https://facebook.com/AlanReidAandB

Register of Lobbyists

There have been votes in Parliament on if there should be a register of those who professionally lobby MPs.

Photo: UK Parliament

Alan Reid generally voted for a statutory register of lobbyists

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

Minor votes

  • On 9 Med 2013: Alan Reid wedi pleidleisio not to require the personal registration of individuals employed as lobbyists if their employer is registered. Show vote
  • On 25 Meh 2013: Alan Reid wedi pleidleisio against the introduction of a statutory register for all professional lobbyists. Show vote

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.