Alan Reid

Cyn Democratiaid Rhyddfrydol MP ar gyfer Argyll and Bute

https://facebook.com/AlanReidAandB

Civil Service Redundancy Payments

There have been votes in Parliament on introducing a cap on civil service redundancy payments.

Photo: Ministry of Defence

Alan Reid generally voted for capping civil service redundancy payments

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

  • On 13 Hyd 2010: Alan Reid was absent for a vote on Superannuation Bill — New Clause 1 — Consents required for civil service compensation scheme modifications Show vote
  • On 13 Hyd 2010: Alan Reid was absent for a vote on Superannuation Bill — Clause 1 — Limits on value of benefits provided under civil service compensation scheme Show vote
  • On 13 Hyd 2010: Alan Reid wedi pleidleisio against caping civil service redundancy payments. Show vote
  • On 7 Med 2010: Alan Reid wedi pleidleisio to cap civil service redundancy payments at a maximum of 12 months’ pay for compulsory redundancy and 15 months’ for voluntary exits. Show vote
  • On 7 Med 2010: Alan Reid wedi pleidleisio to cap civil service redundancy payments. Show vote

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.