Alan Reid

Cyn Democratiaid Rhyddfrydol MP ar gyfer Argyll and Bute

https://facebook.com/AlanReidAandB

Removing Hereditary Peers from the House of Lords

There have been votes in Parliament on the removal of the hereditary peers from the House of Lords.

Photo: UK Parliament/Jessica Taylor

Alan Reid generally voted for removing hereditary peers from the House of Lords

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

Minor votes

  • On 23 Meh 2011: Alan Reid wedi pleidleisio to establish a Joint Committee of MPs and Members of the House of Lords to consider proposals to reform the House of Lords Show vote

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.