Mark Lazarowicz

Cyn Llafur MP ar gyfer Edinburgh North and Leith

Publicly Owned Railways

There have been votes in Parliament on the public ownership of the railways, including on keeping the rail infrastructure public, and permitting train operating companies to be publicly-owned.

Photo: Strevo

Mark Lazarowicz voted for a publicly owned railway system

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

  • On 29 Hyd 2014: Mark Lazarowicz wedi pleidleisio to permit public sector railway operators. Show vote

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0