Robert Wareing

Cyn Annibynnol MP ar gyfer Liverpool, West Derby

About your former Member of Parliament

Robert Wareing is a former MP for Liverpool, West Derby.

What you can do

Proffil

Cyn Annibynnol MP am Liverpool, West Derby

Aeth i mewn i'r Tŷ'r Cyffredin ar 9 Mehefin 1983 — Etholiad cyffredinol

Gadawodd y Tŷ'r Cyffredin ar 12 Ebrill 2010 — heb sefyll i gael ei hailethol

Party was Llafur until 17 Med 2007

Expenses

Themau o ddiddordeb

  • Foreign and Commonwealth Affairs
  • Health
  • Defence
  • Treasury
  • Education and Skills
  • Kosovo
  • Iraq
  • Ambulances (Speeding)
  • Foreign Languages
  • Armed Forces: Training

Previous MPs in this constituency

Future MPs in this constituency

Public bill committees (Sittings attended)

Ymddangosiadau diweddar

Mwy o ymddangosiadau diweddar Robert Wareing

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau. Gwybodaeth bleidleisio o Chwip Cyhoeddus.