David Tredinnick

Cyn Ceidwadwyr MP ar gyfer Bosworth

Equalise Number of Electors Per Parliamentary Constituency

There have been votes in Parliament on equalising the number of people who elect each MP. Specific votes have been held on if there ought be exceptions to rules aimed at equalising the size of constituencies for special cases such as Cornwall and the Isle of Wight.

Photo: UK Parliament

David Tredinnick almost always voted for an equal number of electors per parliamentary constituency

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

Minor votes

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Parliament (CC-BY 3.0)