Gerry Sutcliffe

Cyn Llafur MP ar gyfer Bradford South

Assisted Dying

There have been votes in Parliament on if it should be legal to assist terminally ill people who have decided they want to end their life.

Photo: Alba Palacios

Gerry Sutcliffe voted against allowing terminally ill people to be given assistance to end their life

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

  • On 10 Rha 1997: Gerry Sutcliffe wedi pleidleisio against allowing a terminally ill person to obtain assistance in dying from a doctor. Show vote

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: Open Government License version 1.0