Alex Salmond

Cyn Scottish National Party MP ar gyfer Gordon

@AlexSalmond https://facebook.com/AlexSalmond

Central Government Funding for Local Councils

There have been votes in Parliament on the level of funding for local councils.

Photo: Neil Howard

Alex Salmond has never voted on reducing central government funding of local government

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

  • On 22 Chw 2017: Alex Salmond was absent for a vote on Local Government Finance (England) Show vote
  • On 10 Chw 2016: Alex Salmond was absent for a vote on Local Government Finance (England) Show vote

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: Open Government License version 1.0