Mr Paul Marsden

Cyn Annibynnol MP ar gyfer Shrewsbury and Atcham

About your former Member of Parliament

Mr Paul Marsden is a former MP for Shrewsbury and Atcham.

What you can do

Support TheyWorkForYou's work in the new Parliament

TheyWorkForYou is run by mySociety, a small UK charity.

We're a very efficient operation and do a lot with a small team. At the moment TheyWorkForYou, which is used by millions of people each year, is run with less than the equivalent of one full-time person.

If we had a bit more money, we could achieve a lot more.

We want MPs to meet the standards and expectations of the people who elected them - you!

If you share that goal please donate today to enable greater transparency and accountability of the next government.

Learn more about our current work, and our new project WhoFundsThem - looking into MPs’ and APPGs’ financial interests.

Learn more about how we'll use your donation and other ways to help.

Proffil

Cyn Annibynnol MP am Shrewsbury and Atcham

Aeth i mewn i'r Tŷ'r Cyffredin ar 1 Mai 1997 — Etholiad cyffredinol

Gadawodd y Tŷ'r Cyffredin ar 11 Ebrill 2005 — heb sefyll i gael ei hailethol

Party was Llafur until 9 Rha 2001; Democratiaid Rhyddfrydol until 5 Ebr 2005

Expenses

Swyddogaethau eraill yn y gorffennol

  • Member, Draft Mental Health Bill (Joint Committee) (22 Gor 2004 to 11 Ebr 2005)
  • Member, Transport Committee (28 Mai 2004 to 11 Ebr 2005)
  • Shadow Minister, Transport (26 Ion 2004 to 6 Ebr 2005)

Previous MPs in this constituency

Future MPs in this constituency

Public bill committees (Sittings attended)

Ymddangosiadau diweddar

Mwy o ymddangosiadau diweddar Mr Paul Marsden

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.