Hugh Bayley

Cyn Llafur MP ar gyfer York Central

Retention of Business Rates by Local Councils

There have been votes in Parliament on reforming the way local councils are funded including a switch from central grants to allowing councils to retain a proportion of the business rates generated in their area.

Photo: Neil Howard

Hugh Bayley consistently voted against local councils keeping money raised from taxes on business premises in their areas

To suggest amendments or new votes for inclusion, please use this feedback form.

TheyWorkForYou has calculated this MP’s stance based on votes we have grouped on this topic. Learn more.

You can browse the source data on PublicWhip.org.uk. We are in the process of moving away from using the PublicWhip and there may be some discrepancies between the two sites.

Major votes

Minor votes

  • On 18 Ion 2012: Hugh Bayley wedi pleidleisio to delay enabling local councils to keep money raised from business rates in their areas. Show vote

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: Creative Commons Attribution 3.0