Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Trafnidiaeth. Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt

Division number 5142 – in the Senedd on 17 Ebrill 2024.

Rhif adran 5142 Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Trafnidiaeth. Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt

A majority of ASau Fe wnaeth pleidleisio yes ar Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Trafnidiaeth. Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt

Ie: 27 ASau

Na: 15 ASau

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 9 ASau

Wedi ymatal: 9 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Wedi ymatal: A-Z fesul cyfenw