Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Trafnidiaeth. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Heledd Fychan

Division number 5141 – in the Senedd on 17 Ebrill 2024.

Rhif adran 5141 Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Trafnidiaeth. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Heledd Fychan

A majority of ASau Fe wnaeth pleidleisio no ar Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Trafnidiaeth. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Heledd Fychan

Ie: 10 ASau

Na: 41 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 9 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw