Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Trafnidiaeth. Cynnig heb ei ddiwygio

Division number 5140 – in the Senedd on 17 Ebrill 2024.

Rhif adran 5140 Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Trafnidiaeth. Cynnig heb ei ddiwygio

A majority of ASau Fe wnaeth pleidleisio no ar Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Trafnidiaeth. Cynnig heb ei ddiwygio

Ie: 15 ASau

Na: 36 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 9 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw