Eitem 12. Dadl: Cyfnod 4 y Bil Seilwaith (Cymru)

Division number 5138 – in the Senedd on 16 Ebrill 2024.

Rhif adran 5138 Eitem 12. Dadl: Cyfnod 4 y Bil Seilwaith (Cymru)

A majority of ASau Fe wnaeth pleidleisio yes ar Eitem 12. Dadl: Cyfnod 4 y Bil Seilwaith (Cymru)

Ie: 36 ASau

Na: 15 ASau

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 9 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw