Eitem 7. Dadl Plaid Cymru - Fformiwla Barnett. Cynnig wedi'i ddiwygio

Division number 5137 – in the Senedd on 20 Mawrth 2024.

Rhif adran 5137 Eitem 7. Dadl Plaid Cymru - Fformiwla Barnett. Cynnig wedi'i ddiwygio

A majority of ASau Fe wnaeth pleidleisio yes ar Eitem 7. Dadl Plaid Cymru - Fformiwla Barnett. Cynnig wedi'i ddiwygio

Ie: 37 ASau

Na: 13 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 10 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw