Eitem 7. Dadl Plaid Cymru - Fformiwla Barnett. Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Lesley Griffiths

Division number 5136 – in the Senedd on 20 Mawrth 2024.

Rhif adran 5136 Eitem 7. Dadl Plaid Cymru - Fformiwla Barnett. Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Lesley Griffiths

A majority of ASau Fe wnaeth pleidleisio yes ar Eitem 7. Dadl Plaid Cymru - Fformiwla Barnett. Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Lesley Griffiths

Ie: 26 ASau

Na: 13 ASau

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 10 ASau

Wedi ymatal: 11 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Wedi ymatal: A-Z fesul cyfenw