Eitem 7. Dadl Plaid Cymru - Fformiwla Barnett. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Darren Millar

Division number 5135 – in the Senedd on 20 Mawrth 2024.

Rhif adran 5135 Eitem 7. Dadl Plaid Cymru - Fformiwla Barnett. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Darren Millar

A majority of ASau Fe wnaeth pleidleisio no ar Eitem 7. Dadl Plaid Cymru - Fformiwla Barnett. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Darren Millar

Ie: 13 ASau

Na: 37 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 10 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw