Eitem 7. Dadl Plaid Cymru - Fformiwla Barnett. Cynnig heb ei ddiwygio

Division number 5134 – in the Senedd on 20 Mawrth 2024.

Rhif adran 5134 Eitem 7. Dadl Plaid Cymru - Fformiwla Barnett. Cynnig heb ei ddiwygio

A majority of ASau Fe wnaeth pleidleisio no ar Eitem 7. Dadl Plaid Cymru - Fformiwla Barnett. Cynnig heb ei ddiwygio

Ie: 11 ASau

Na: 39 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 10 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw