Eitem 5. Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) - Casgliadau cenedlaethol

Division number 5133 – in the Senedd on 20 Mawrth 2024.

Rhif adran 5133 Eitem 5. Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) - Casgliadau cenedlaethol

A majority of ASau Fe wnaeth pleidleisio yes ar Eitem 5. Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) - Casgliadau cenedlaethol

Ie: 27 ASau

Na: 16 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 10 ASau

Wedi ymatal: 7 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Wedi ymatal: A-Z fesul cyfenw