Eitem 21 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Cynnig fel y'i diwygiwyd

Division number 3213 – in the Senedd on 24 Mawrth 2021.

Rhif adran 3213 Eitem 21 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Cynnig fel y'i diwygiwyd

A majority of ASau Fe wnaeth pleidleisio no ar Eitem 21 - Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Cynnig fel y'i diwygiwyd

Ie: 27 ASau

Na: 27 ASau

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 6 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw