Eitem 21 - Gwelliant 2 - Cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian

Division number 3211 – in the Senedd on 24 Mawrth 2021.

Rhif adran 3211 Eitem 21 - Gwelliant 2 - Cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian

A majority of ASau Fe wnaeth pleidleisio no ar Eitem 21 - Gwelliant 2 - Cyflwynwyd yn enw Sian Gwenllian

Ie: 10 ASau

Na: 44 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 6 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw