Eitem 21 - Gwelliant 1 - Cyflwynwyd yn enw Rebecca Evans

Division number 3210 – in the Senedd on 24 Mawrth 2021.

Rhif adran 3210 Eitem 21 - Gwelliant 1 - Cyflwynwyd yn enw Rebecca Evans

A majority of ASau Fe wnaeth pleidleisio yes ar Eitem 21 - Gwelliant 1 - Cyflwynwyd yn enw Rebecca Evans

Ie: 28 ASau

Na: 26 ASau

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 6 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw