Eitem 20 - Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Archwilio datganoli darlledu: sut all Cymru feddu ar y cyfryngau sydd eu hangen arni?

Division number 3208 – in the Senedd on 24 Mawrth 2021.

Rhif adran 3208 Eitem 20 - Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Archwilio datganoli darlledu: sut all Cymru feddu ar y cyfryngau sydd eu hangen arni?

A majority of ASau Fe wnaeth pleidleisio yes ar Eitem 20 - Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Archwilio datganoli darlledu: sut all Cymru feddu ar y cyfryngau sydd eu hangen arni?

Ie: 50 ASau

Na: 4 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 6 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw