Eitem 17 - Cynnig i Gymeradwyo'r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau o'r Senedd

Division number 3207 – in the Senedd on 24 Mawrth 2021.

Rhif adran 3207 Eitem 17 - Cynnig i Gymeradwyo'r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau o'r Senedd

A majority of ASau Fe wnaeth pleidleisio yes ar Eitem 17 - Cynnig i Gymeradwyo'r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau o'r Senedd

Ie: 49 ASau

Na: 5 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 6 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw