Eitem 12 - Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Aelodaeth Pwyllgorau

Division number 3205 – in the Senedd on 24 Mawrth 2021.

Rhif adran 3205 Eitem 12 - Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Aelodaeth Pwyllgorau

A majority of ASau Fe wnaeth pleidleisio yes ar Eitem 12 - Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog: Aelodaeth Pwyllgorau

Ie: 49 ASau

Na: 6 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 5 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw