NDM6770 - Cynnig i gymeradwyo'r penderfyniad ariannol mewn perthynas â Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Division number 899 – in the Senedd on 17 Gorffennaf 2018.

Rhif adran 899 NDM6770 - Cynnig i gymeradwyo'r penderfyniad ariannol mewn perthynas â Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

A majority of ASau Fe wnaeth pleidleisio yes ar NDM6770 - Cynnig i gymeradwyo'r penderfyniad ariannol mewn perthynas â Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Ie: 45 ASau

Na: 1 AS

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 14 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw