NDM6764 – Adolygiad o`r Cyflenwad Tai Fforddiadwy - Cynnig heb ei ddiwygio

Division number 898 – in the Senedd on 10 Gorffennaf 2018.

Rhif adran 898 NDM6764 – Adolygiad o`r Cyflenwad Tai Fforddiadwy - Cynnig heb ei ddiwygio

A majority of ASau Fe wnaeth pleidleisio yes ar NDM6764 – Adolygiad o`r Cyflenwad Tai Fforddiadwy - Cynnig heb ei ddiwygio

Ie: 29 ASau

Na: 12 ASau

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 7 ASau

Wedi ymatal: 12 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Wedi ymatal: A-Z fesul cyfenw