Prayers

– in the House of Commons am 12:00 am ar 17 Mawrth 1997.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[MADAM SPEAKER in the Chair]