Prayers

– in the House of Commons am 12:00 am ar 20 Gorffennaf 1964.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

[Mr. SPEAKER in the Chair]