Preamble

– in the House of Commons am 12:00 am ar 20 Gorffennaf 1964.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

The House met at half-past Two o'clock