Gya phwy wyt ti eisiau cysylltu?

Dwi angen help

Mae dyletswydd ar y gwleidyddion rydyn ni'n ymdrin â nhw ar y wefan hon i helpu eu hetholwyr i ddatrys problemau.

Cysylltwch â'ch AS, cynghorwyr neu gynrychiolwyr rhanbarthol drwy WriteToThem.com.

Mae gen i adborth ar gyfer y wefan hon

Gwiriwch ein Cwestiynau Cyffredin yn gyntaf; efallai bydd eich cwestiwn chi yn cael ei ateb yno.

Os na, gellir cysylltu â thîm cymorth technegol They WorkForYou ar support@theyworkforyou.com. Ni all ein tîm cymorth ddarparu cefnogaeth yn Gymraeg.

Gallwn ni ond eich helpu chi gyda'r wefan hon - ni fydd yr e-bost yn mynd at eich AS.