Gwych! Gallwch chi gadarnhau beth rydych chi'n ei olygu?

  • Derbyn hysbysiadau pan fo [Youth Homelessness Dame Siobhain McDonagh in the Chair] is mentioned

Pe baech yn ymuno neu mewngofnodi, gallwch atal, ailddechrau neu ddileu eich hysbysiadau e-bost o'ch tudalen proffil.

Hefyd, ni fydd angen i chi gadarnhau eich cyfeiriad e-bost ar gyfer pob rhybudd rydych chi'n ei osod.

Ddim yn hollol gywir? Chwiliwch eto i fireinio'ch hysbysiad e-bost.

Argymhellion chwilio

I dderbyn hysbysiad ar ymadrodd unigryw, sicrhewch i’w osod mewn dyfyniadau. Hefyd, rhowch ddyfyniadau o gwmpas gair i osgoi stemio (ble buasai 'ceffyl' hefyd yn cyfateb i 'ceffylau').

Dim ond un term i bob hysbysiad y dylech chi nodi – pe baech yn dymuno derbyn hysbysiadau am fwy nag un peth, neu am fwy nag un person, y cyfan sydd angen i chi wneud yw llenwi y ffurflen hon gymaint o weithiau ag sydd ei angen, neu defnyddiwch NEU Boolean.

Er enghraifft, pe baech yn dymuno derbyn hysbysiadau pan crybwyllir y geiriau ceffyl neu < i>merlen yn Y Senedd, llenwch y ffurflen hon unwaith gyda'r gair ceffyl ac yna eto gyda'r gair merlen (neu gallwch roi ceffyl NEU ferlen gyda'r NEU mewn priflythrennau). Peidiwch â rhoi ceffyl, merlen gan y bydd hynny ond yn eich cofrestru ar gyfer rhybuddion lle sonnir am ‘ceffyl’ a merlen.

Canllawiau cam-wrth-gam

Mae gan flog mySociety nifer o gofnodion am gofrestru ar gyfer a rheoli hysbysiadau: