Cofrestrwch am hysbysiadau pan fydd pobl sy’n gweddu Scotland siarad

  • Pan mae Baroness Scotland of Asthal yn siarad.
  • Pan mae Charles the Third, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of His other Realms and Territories King, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith yn siarad.

Cofrestrwch am hysbysiadau ar gyfer themau

  • Derbyn hysbysiadau pan fo [Scotland] is mentioned

Pe baech yn ymuno neu mewngofnodi, gallwch atal, ailddechrau neu ddileu eich hysbysiadau e-bost o'ch tudalen proffil.

Hefyd, ni fydd angen i chi gadarnhau eich cyfeiriad e-bost ar gyfer pob rhybudd rydych chi'n ei osod.

Ddim yn hollol gywir? Chwiliwch eto i fireinio'ch hysbysiad e-bost.

Argymhellion chwilio

I dderbyn hysbysiad ar ymadrodd unigryw, sicrhewch i’w osod mewn dyfyniadau. Hefyd, rhowch ddyfyniadau o gwmpas gair i osgoi stemio (ble buasai 'ceffyl' hefyd yn cyfateb i 'ceffylau').

Dim ond un term i bob hysbysiad y dylech chi nodi – pe baech yn dymuno derbyn hysbysiadau am fwy nag un peth, neu am fwy nag un person, y cyfan sydd angen i chi wneud yw llenwi y ffurflen hon gymaint o weithiau ag sydd ei angen, neu defnyddiwch NEU Boolean.

Er enghraifft, pe baech yn dymuno derbyn hysbysiadau pan crybwyllir y geiriau ceffyl neu < i>merlen yn Y Senedd, llenwch y ffurflen hon unwaith gyda'r gair ceffyl ac yna eto gyda'r gair merlen (neu gallwch roi ceffyl NEU ferlen gyda'r NEU mewn priflythrennau). Peidiwch â rhoi ceffyl, merlen gan y bydd hynny ond yn eich cofrestru ar gyfer rhybuddion lle sonnir am ‘ceffyl’ a merlen.

Canllawiau cam-wrth-gam

Mae gan flog mySociety nifer o gofnodion am gofrestru ar gyfer a rheoli hysbysiadau: