Ynglŷn â TheyWorkForYou

Sefydlwyd TheyWorkForYou ugain mlynedd yn ôl i wneud y Senedd yn San Steffan yn fwy hygyrch.

Credwn y dylai gwybodaeth am ein cynrychiolwyr etholedig fod yn hawdd ei deall ac yn hygyrch i bawb, nid ond gwleidyddion neu'r rheiny sy'n gallu talu.

Rydym bellach yn gweithio yn Seneddau ar draws yr Deyrnas Unedig i ddod â gwybodaeth at ei gilydd mewn un lle, a'i gwneud yn hygyrch i ddinasyddion ac i'r gymdeithas sifil.

Trwy TheyWorkForYou ac WriteToThem, rydym am ei gwneud hi'n hawdd deall beth mae gwahanol haenau cynrychiolaeth y Deyrnas Unedig yn gwneud, a sicrhau bod gweithredoedd ein cynrychiolwyr a'n llywodraethau yn fwy tryloyw.

Rydym ni cyflawni hyn drwy:

 • Sicrhau bod dadleuon seneddol yn chwiliadwy ar gyfer pob Senedd.
 • Ei gwneud hi'n hawdd i bobl ysgrifennu at eu cynrychiolwyr ar unrhyw haen o lywodraeth.
 • Cynhyrchu hysbysiadau e-bost sy’n caniatáu dinasyddion a chymdeithas sifil i fod yn hyddysg am eu cynrychiolwyr neu feysydd o ddiddordeb.
 • Ychwanegu gwybodaeth a chrynodebau newydd i’r wybodaeth y mae'r Senedd yn ei rhyddhau (megis crynodebau cofnodion pleidleisio a’r cofrestrau hygyrch o fuddiannau aelodau).

Os ydych chi'n cefnogi amcanion TheyWorkForYou, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin.

Ynglŷn â mySociety

Mae TheyWorkForYou yn cael ei reoli gan mySociety, elusen yn y Deyrnas Unedig sy'n rhoi grym yn nwylo mwy o bobl drwy ddefnyddio data ac offer digidol.

Trwy TheyWorkForYou ac WriteToThem rydym wedi gwneud cynrychiolwyr etholedig yn fwy tryloyw a chysylltadwy. Bob blwyddyn, mae cannoedd o filoedd o adroddiadau yn cael eu danfon trwy FixMyStreet, ac mae dros filiwn o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth wedi'u codi trwy WhatDoTheyKnow.

Rhagor o wybodaeth am y modd y mae mySociety yn cael ei ariannu.

Cofrestrwch am y newyddion diweddaraf gan mySociety


Credydau

Diolch o galon i aelodau tîm a gwirfoddolwyr MySociety y presennol ac y gorffennol am eu gwaith ar TheyWorkForYou. Mae hyn yn cynnwys:

 • Richard Allan
 • Martin Belam
 • James Crabtree
 • James Cronin
 • Stephen Dunn
 • Yoz Grahame
 • Phil Gyford
 • David Heath
 • Francis Irving
 • Ben Laurie
 • Tom Loosemore
 • Stefan Magdalinski
 • Dorian McFarland
 • Anno Mitchell
 • Danny O'Brien
 • Sam Smith
 • Matthew Somerville
 • Tom Steinberg
 • Richard Taylor
 • Stuart Tily
 • Julian Todd
 • Denise Wilton

Credydau llun

Mae copyright Hansard yn parhau dan Hawlfraint Seneddol, a ddefnyddir o dan drwydded.